Tahua Ako Mātauranga Reorua

Ko tā te Tahua Ako Mātauranga Reorua he tuku huarahi mā te kaiako, mā te tumuaki rānei ki te whakapiki i tōna mātau ki te reo Māori me ōna tikanga me ōna pūkenga hei kaiako arareo Māori.

Ko tā te tahua ako he tuku whakamatuatanga ako me te utu i te taha mō te tau kotahi, me tētahi pūtea āwhina piki atu tōna rahi ki te $2000 mō ngā utu akoranga. Ka whiwhi tonu koe i tō utu ā-tau mō te roanga o te wā whakamatuatanga. Me mātua kōrero koe ki tō tumuaki mō ngā pikinga utu me ngā utu tāpui mēnā ka whiwhi tonu koe i ēnei mō te wā whakamatuatanga. Ko tā te tahua ako anō he tuku pūtea hei utu kairīwhi i tō kura, tō kura kōhungahunga rānei mō te wā o tō whakamatuatanga.

18 ngā tahua wā kikī te rite (FTTE) tahua ako e wātea mai ana mō ngā kaiako me ngā tumuaki kei roto i ngā whakaakoranga kōhungahunga, kura tuatahi, kura tuarua rānei.

Kua kati ngā tono mō te Tahua Ako Mātauranga Reorua 2019.  Nō te Mane 3 Mahuru 2018 i kati ai ngā tono. 

Mēnā e whakaaro ana ki te tono i te Tahua Ako Mātauranga Māori, me tuku hei tono motuhake.

Ka taea rānei e au te tono i te Tahua Ako Mātauranga Reorua?

Mēnā e hiahia ana koe ki te tono mō tētahi tahua ako Mātauranga Reorua, ko te tikanga:

  • kua whiwhi rēhita tūturu koe hei kaiako kura kōhungahunga, kura tuatahi, tuarua rānei
  • he tūranga pūmau tō tūranga i roto i ngā arareo Māori, arā he rumaki, he reorua rānei i tētahi kōhanga Reo, puna kōhungahunga, puna reo, ratonga ECE whai raihana, i tētahi kura kāwanatanga, kurā tōpū ā-kāwanatanga rānei  
  • kua mātau, kua matatau rānei koe ki te reo Māori
  • kua mahi kē koe i roto i ngā whakaakoranga ara rumaki reo, reorua rānei
  • e ū ana tō ngākau ki te whakatipu pūkenga reo Māori, mōhiotanga tikanga Māori hoki
  • he kōrero taunaki kei roto i tō tono hei whakaatu i te whakaaetanga me te tautoko mai o tō kaitukumahi.

Mō te tau 2019, ko te hunga ka tino hiahiatia ko ngā kaiako me ngā tumuaki e mahi ana i ngā whakaakoranga rumaki reo taumata 1 (81-100% o te wā whakamahi i te reo Māori) me taumata 2 (51-80% o te wā whakamahi i te reo Māori).

Mēnā he kaimahi hangere koe, ka taea tonu e koe te tono i tētahi tahua ako, engari me tutuki i a koe ngā tikanga whakauru. Ka rite tō tahua kia hāngai ki tō momo tūranga mahi. (FTTE). Arā ētahi ara ngāwari ka taea mō te wā whakamatuatanga, nō reira me whakamōhio i tō kaitukumahi ki ōna pānga ki tō wā whakaako.

Mēnā kāore anō tō rēhitatanga kia whakaūngia, ka taea e koe te tono mehemea ka tūturu tō rēhitatanga i mua i te Hakihea i mua mai i te tīmatanga o tō akoranga.  Mēnā ka rerekē te āhua o tō rēhitatanga me whakamōhio mai ki a mātou.

Mehemea he Kaiako Tautoko: Te Ako me te Whanonga (RTLB), e mahi ana ki ētahi kura torutoru, me pātai koe ki te tumuaki, ki te poari kaitiaki rānei o tō kura matua kia tautoko mai rātou i tō tono. 

Ka taea e koe te tono i te tohu kotahi neke atu rānei i roto i te tau, arā, te whakaoti i tō tohu tāura me te tīmata i tētahi tohu paerua. Māu tonu e tuku kōrero mō ngā akoranga e rua i roto i tō mahere ako.

Ka taea tō akoranga te panoni i muri i te tuku i tō tono, engari kia iti noa iho ngā panonitanga. Me mātua whakamōhio i a mātou mā te tuhi mai hei whakamārama i te take e panoni ai tō hiahia, ā, kia whakaaetia rawatia.

Ngā paearu aromatawai

Ka aromatawaitia tō tono ki ngā paearu e whai ake nei:

  • Te ōrautanga o te wā ka whakapaungia ki te whakaako i roto i te akomanga rumaki reo Māori
  • Ngā painga tērā ka puta ki ō ākonga i tō akoranga, otirā, i te reo Māori me ngā tikanga Māori
  • Te kounga o tō tono me tō mahere ako
  • Ngā wā whakamatuatanga whai tautoko o mua, pērā i ngā tahua ako, ngā momo wā whakamatuatanga ako, tohu nui rānei.

Ko ngā kaitono ka paingia ko ngā tāngata kāore anō kia whiwhi whakamatuatanga ako i ngā tau e rima o mua, heoi, ka tirohia ngā akoranga e whakaotingia ai tētahi tohu mātauranga. 

Whakapā mai

Mēnā he pātai āu, whakapā atu ki TeachNZ mā te waea 0800 165 225 mā te īmēra ki teacher.studyawards@education.govt.nz.


Sign up for a reminder email

If you'd like to know when the 2020 application form is available, sign up here and we'll send you an email.

 

 

 

View page in English

If you would like to view this page in English please click here.

New Zealand Teachers Council New Zealand Education Gazette New Zealand Qualifications Authority Immigration New Zealand